Stockton Asparagus Festival 2016

Stockton Asparagus Festival 2016

April, 2016

Downtown Stockton Waterfront - Stockton, CA 95202, Stockton, California