Strawberry Mountain Gun & Knife Show 2020

Strawberry Mountain Gun & Knife Show 2020

March, 2020

Fairgrounds Pavilion , John Day, Oregon