Strawberry Mountain Gun & Knife Show 2019

Strawberry Mountain Gun & Knife Show 2019

March, 2019

Fairgrounds Pavilion , John Day, Oregon