Strawberry Mountain Gun & Knife Show 2022

Strawberry Mountain Gun & Knife Show 2022

March, 2022

Fairgrounds Pavilion , John Day, Oregon