Savannah Harbor Foundation Boat Parade of Lights 2019

Savannah Harbor Foundation Boat Parade of Lights 2019

November, 2019

The Westin Savannah Harbor, 1 Resort Dr Savannah, Savannah, Georgia