Stockton Asparagus Festival 2017

Stockton Asparagus Festival 2017

April, 2017

Downtown Stockton Waterfront - Stockton, CA 95202, Stockton, California