Stockton Asparagus Festival 2018

Stockton Asparagus Festival 2018

April, 2018

Downtown Stockton Waterfront - Stockton, CA 95202, Stockton, California