Thomaston Woman's Club Craft Fair 2021

Thomaston Woman's Club Craft Fair 2021

September, 2021

Seth Thomas Park , Thomaston, Connecticut