Tantasqua's Fourth Craft Fair 2023

Tantasqua's Fourth Craft Fair 2023

November, 2023

Tantasqua Regional Sr. High School , Fiskdale (Sturbridge), Massachusetts